handelsområdet m8, varnaveien
30
MAI
2014

Kommunalministeren omgjør Fylkesmannens vedtak og tillater varehandel i hele M8-senteret!

Hele M8-senteret har rommet detaljhandel i nærmere 30 år. En tredel av senteret ble imidlertid omregulert midlertidig da lekelandet Tivolihuset ville forsøke å drive et aktivitetssenter for barn og unge. De åpnet januar 2012. Da vi som gårdeier oppfattet at det var en viss...