handelsområdet m8, varnaveien
15
DES
2014

Nytt inngangsparti i Varnaveien 35

Inngangspartiet i trappehuset mot nord har fått et spennende løft, og har gir besøkende til bygget en ny og moderne atmosfære.