handelsområdet m8, varnaveien
24
APR
2015

M8 Eiendom AS går ut med langtidsplaner for området

M8 Eiendom AS har denne uken hatt møter med sine leietakere, og lagt frem langsiktige planer for eiendomsmassen i Varnaveien 35, Varnaveien 33 og Midtveien 8. Eiendomsselskapet skal legge til rette for et attraktivt område for handel, næring og bolig, i tråd med kommunens tanker...