handelsområdet m8, varnaveien
29
SEP
2015

Fasaderehabiliteringen i gang!

Varnaveien 35 får et etterlengtet løft! Arbeidene er nå i gang og vil pågå gjennom høsten. Bygget vil fremstå i ny drakt når arbeidene er ferdige. Planlagt ferdigstillelse til nyttår. Hva skal gjøres? Taket skal isoleres og legges nytt. Flere tekniske installasjoner må flyttes i...