handelsområdet m8, varnaveien
24
APR
2015

M8 Eiendom AS går ut med langtidsplaner for området

Posted By :
Comments : 0

M8 Eiendom AS har denne uken hatt møter med sine leietakere, og lagt frem langsiktige planer for eiendomsmassen i Varnaveien 35, Varnaveien 33 og Midtveien 8.

Eiendomsselskapet skal legge til rette for et attraktivt område for handel, næring og bolig, i tråd med kommunens tanker og ønsker for området. Dette er planer som er jobbet i frem i samråd med eierne, styret og rådgivere.

Detaljregulering av tomtene på trappene
Eiendomsselskapet ønsker i samarbeid med leietakerne i Midtveien 8 (M8-senteret) å flytte disse til et nybygg i Varnaveien 33 – der «Verkstedhallen» ligger i dag. Dette vil få høyeste prioritet i første etappe av utviklingsprosjektet.

Samtidig planlegges det et større boligprosjekt der hvor M8-senteret står i dag. Dette vil bli moderne leiligheter med store grøntarealer (ca. 3 mål) til glede for store og små. Det ligger p.t. 150 leiligheter  på tegnebrettet.

LES MER I MOSS AVIS (27.04.2015): Investerer flere hundre millioner i Varnaveien

LAST NED BROSJYRE HER: M8_folder_12x12cm_edt7

VARNAVEIEN-TORG_WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8 Eiendom AS vil etablere et grønt, flott torg og skape et sted med mye atmosfære. Det såkalte Soltorget vil bli en ny møteplass. Dette er mangelvare på Høyda/Varnaveienområdet som i dag er preget av mye asfalt og big box konsepter. Grøntareal og kafé bidrar til å skape et godt miljø – til glede for beboere, brukere og næringsdrivende i området.

VARNA-INNKJORING-2_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen illustrerer det M8 Eiendom AS har som mål å utvikle i samarbeid med leietakerne i Midtveien 8 (M8-senteret): Flytting av leietakerne fra Midtveien 8 til et nybygg i Varnaveien 33 (der  «Verkstedhallen» ligger i dag): Dette vil ha høyeste prioritet i første etappe av utviklingsprosjektet.

 

 

 

 

About the Author

Leave a Reply