handelsområdet m8, varnaveien
03
AUG
2017

Ny fotoutstilling – et stykke nasjonal industrihistorie

I denne fotoutstillingen ønsker vi å formidle en avsluttet, viktig epoke. Både gjennom Verkstedhallens byggverk i seg selv og gjennom de etterlatenskapene som fortsatt er i hallen i dag. Motivene er antatt representative for industrihistorien 1950 – 2000 og kan gi tanker...