Om M8

m8 Eiendom as og "Handelsområdet m8"

M8 EIENDOM AS OG «HANDELSOMRÅDET M8»

M8 Eiendom AS har stått for utvikling og regulering av eiendommene Varnaveien 35, Varnaveien 33 og Midtveien 8. I februar 2020 solgte M8 Eiendom AS den ferdig regulerte utviklingseiendommen Varnaveien 33 Eiendom AS til nye eiere. Her vil det oppføres et klatresenter som skal åpne høsten 2024. Salget av boligprosjektet Midtveien 8 ble fullendt høsten 2018. Boligprosjektet ble solgt til Peab Eiendomsutvikling for oppføring. Eiendommene ligger geografisk midt i nye Moss kommune etter kommunesammenslåingen av Moss og Rygge kommune per per 1.1.2020. Eiendommene har meget god beliggenhet inn mot trafikkerte Varnaveien, ligger midt i den nye storkommunen og har 40 minutters kjøreavstand fra Oslo. Eiendommene har i tillegg god parkeringsdekning.

2018 – 2024

Fortsatt utviklingsfase: Boligprosjekt, mulighetstudier og fornyelse av Varnaveien 35 gjennom ombygginger og endret leietakermiks

M8 Eiendom AS har fått på plass en god regulering av Varnaveien 33 og utarbeidet mulighetsstudier for den videre utviklingen av eiendommen. M8 Eiendom solgte videre utviklingseiendommen Varnaveien 33 til nye eiere i 2020. Nye eiere har nå revet den gamle verkstedhallen på eiendommen, og startet byggingen av Høyt og Lavt Klatresenter. Bygget er designet av de prisbelønte arkitektene i Snøhetta, og vil være til glede for store og små når det vil stå ferdig høsten 2024.

 

September 2018 ble fase 2 av salget til Peab Eiendomsutvikling fullendt. Samtidig satte Peab Eiendomsutvikling i gang salget av leilighetene i bygg A og B. Salget ble en suksess. Prosjektet med 140 leiligheter var ferdig oppført ved årsskiftet 2021/2022. Innflytning i de to første byggene startet sommeren 2021.

 

Det ble i samme periode arbeidet med å få på plass «Soltorget» på sydsiden av Varnaveien 35. Her var det fra eiendomsselskapets side lenge et ønske om et torg med serveringsvirksomhet og god atmosfære. I november 2019 hadde vi åpning av to nye serveringssteder. Søknad om uteservering ble videre godkjent fra kommunens side. Høsten 2023 åpnet et nytt og spennende konsept, Crossover Café og Restaurant. Soltorget er med dette blitt en vellykket og populær realitet.

 

Flere nye, spennende og trendy leietakere har kommet til i 1.etasje som følge av den positive utviklingen i området. Forretninger som Vicky West, Lille Interiør, PC Hjelp, ByFridman og Undertøysskuffen er viktige tilskudd for en enda bedre leietakermiks.

2013 – 2017

Utviklingsfase: Reorganisering av selskapsstruktur, detaljregulering og fasadeløft

I 2014 besluttet eierne en langsiktig strategi for eiendomsselskapene og eiendommene . Formålet var å legge til rette for fornyelse av området i form av forskjønnelse, bedre utnyttelse, bærekraftig og helhetlig utvikling. Det er utviklet et konsept hvor en stor del av eksisterende detaljhandelsareal ønskes relokalisert, noe eksisterende bebyggelse rives og et større areal tas i bruk til boligformål.

 

Det ble i 2014 gjennomført en reorganisering av selskapene: Moss Monteringskompani Eiendom AS («MMK Eiendom») og Høyden Industribygg AS ble ved både fusjon og fisjoner reorganisert til et eiendomskonsern: M8 Eiendom AS som morsselskap og Varnaveien 35 Eiendom AS, Varnaveien 33 Eiendom AS og Midtveien 8 Eiendom AS som datterselskaper. Struktureringen er mer hensiktsmessig for driften og den videre utviklingen av eiendommene.

 

2015/16: Utviklingsplanene har i tillegg omfattet en modernisering, endring og påkostning av næringsbygget Varnaveien 35, hovedsakelig fasademessig, men store deler av 2.etasje innvendig er også bruksendret og ombygget.

 

2016: Detaljregulering for området er arbeidet frem med bistand av Jansen Arkitekter AS og ble politisk behandlet høsten 2016 i Rygge kommune. Planen var deretter på offentlig ettersyn. 15.desember 2016 ble detaljreguleringsplanen for Midtveien 8 og Varnaveien 33 og 35 vedtatt i et enstemmig kommunestyre. En viktig milepæl for M8 Eiendom AS.

 

September 2017 ble utviklingsprosjektet / boligprosjektet i Midtveien 8 solgt fra M8 Eiendom AS til PEAB Eiendomsutvikling AS.

2010 – 2013

Nye eiere (3. generasjon) og forvaltning på rett kjøl

I 2010 overtas i hovedsak selskapene Moss Monteringskompani Eiendom AS («MMK Eiendom») og Høyden Industribygg AS av nye eiere, arvingene etter Terje Wahl. De nye eierne er da i alder 14 – 40 år og de da totalt 7 aksjonærene er dermed i aldersspenn 14 til 83 år. Eierne består av 3 generasjoner innen for samme familie. Med stort vedlikeholdsetterslep og ny giv, arbeides det med å få det hele på rett kjøl. Det er i disse årene lagt ned større ressurser for å få oppgradert deler av eiendomsmassen og imøtekommelse av eksisterende og nye leietakers ønsker og behov.

1947 – 2010

1. og 2. generasjon Wahl i Varnaveien: Verksteddrift og etablering av eiendom for utleie

Bedriften Moss Monteringskompani AS ble etablert i 1947 av Berthram Wahl (f.1913). Virksomheten bestod tidligere av et mekanisk verksted og et stort produktspekter innen stålkonstruksjoner, vedlikehold og reparasjoner. Bedriften gjennomlevde store forandringer med skiftende antall ansatte på slutten av 1980-tallet og gjennom 1990-tallet. I 2008 ble bedriften flyttet til Årvoll og deretter solgt til nye eiere.

 

Terje Wahl (f. 1944), var fra rundt 1990 og til sin bortgang i 2008 majoritetens eier. Terje Wahl etablerte og utviklet eiendomselskapene fra og med 1980-tallet. Eiendomsselskapene eier tomtene og byggene som i dag ligger på et utvidet areal av der verkstedet hadde sin drift.

Noen av våre leietagere: