M8 Eiendom AS går ut med langtidsplaner for området

M8 Eiendom AS går ut med langtidsplaner for området

M8 Eiendom AS har denne uken hatt møter med sine leietakere, og lagt frem langsiktige planer for eiendomsmassen i Varnaveien 35, Varnaveien 33 og Midtveien 8.

Eiendomsselskapet skal legge til rette for et attraktivt område for handel, næring og bolig, i tråd med kommunens tanker og ønsker for området. Dette er planer som er jobbet i frem i samråd med eierne, styret og rådgivere.

Detaljregulering av tomtene på trappene
Eiendomsselskapet ønsker i samarbeid med leietakerne i Midtveien 8 (M8-senteret) å flytte disse til et nybygg i Varnaveien 33 – der «Verkstedhallen» ligger i dag. Dette vil få høyeste prioritet i første etappe av utviklingsprosjektet.

Samtidig planlegges det et større boligprosjekt der hvor M8-senteret står i dag. Dette vil bli moderne leiligheter med store grøntarealer (ca. 3 mål) til glede for store og små. Det ligger p.t. 150 leiligheter  på tegnebrettet.

LES MER I MOSS AVIS (27.04.2015): Investerer flere hundre millioner i Varnaveien

LAST NED BROSJYRE HER: M8_folder_12x12cm_edt7

VARNAVEIEN-TORG_WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8 Eiendom AS vil etablere et grønt, flott torg og skape et sted med mye atmosfære. Det såkalte Soltorget vil bli en ny møteplass. Dette er mangelvare på Høyda/Varnaveienområdet som i dag er preget av mye asfalt og big box konsepter. Grøntareal og kafé bidrar til å skape et godt miljø – til glede for beboere, brukere og næringsdrivende i området.

VARNA-INNKJORING-2_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen illustrerer det M8 Eiendom AS har som mål å utvikle i samarbeid med leietakerne i Midtveien 8 (M8-senteret): Flytting av leietakerne fra Midtveien 8 til et nybygg i Varnaveien 33 (der  «Verkstedhallen» ligger i dag): Dette vil ha høyeste prioritet i første etappe av utviklingsprosjektet.