MMK Eiendom AS og Høyden Industribygg AS er historie

MMK Eiendom AS og Høyden Industribygg AS er historie

Fusjon av Høyden Industribygg AS og fisjon av Moss Monteringskompani Eiendom AS («MMK Eiendom AS») ble sluttført pr. 31.12.2014 og eiendomskonsernet M8 Eiendom AS er nå etablert. Datterselskaper er videre etablert for hver bygningsmasse på respektive adresse. Reorganiseringen av selskapene bidrar til en mer hensiktsmessig struktur for driften av selskapene.

Avtaler og kundeforhold med Moss Monteringskompani Eiendom AS («MMK Eiendom AS») overføres Midtveien 8 Eiendom AS, org.nr. 914 308 461.

Avtaler og kundeforhold med Høyden Industribygg AS overføres Varnaveien 35 Eiendom AS. 914 308 801.

Juridisk sett skjer overføringen av avtaler med de avviklede eiendomsselskapene i det øyeblikket fisjonen / fusjonen er etablert. Vi ber dere derfor notere våre nye selskap og stile deres henvendelser til nye selskapsnavn.