Prosjektleder fra BER for fasadeløftet for Vvn 35

Prosjektleder fra BER for fasadeløftet for Vvn 35

Styret i M8 Eiendom AS har vedtatt å engasjere prosjektleder fra BER (Bygg og Eiendomsrevisjon) for fasadeløftet i Varnaveien 35. Etter innledende runder med utarbeidelse av prosjektilpassede kostnadskalkyler, vil BER sin oppgave innebære å være byggherrens medspiller og rådgiver i valget av innsatsområder, og definere omfanget av disse innenfor prosjektets økonomiske rammer. Prosjektlederen skal sørge for styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører samt påse at fremdriften og prosjektgjennomføringen går som planlagt.

Bygget ble ferdig energimerket i januar.

BER og M8 Eiendom møtes i uke 12 for nærmere planlegging av prosjektet som skal ferdigstilles inneværende år.

SAM_0062