Informasjon om korona-håndtering og sikkerhet hos M8 kontorhotell

Korona-håndtering og sikkerhet

Vi i M8 kontorhotell og M8 Eiendom AS følger rådene til lokale og nasjonale helsemyndigheter anbefalinger og tiltak om forebygging av smitte.

Vi har satt opp hånd-desinfiseringsstasjoner i fellesområder, blant annet ved inngang til trappehus, i loungen og ved inngangspartiene til kontorhotell. Vi har skjerpede renholdsrutiner. Utsatte flater som heisknapper, dørhåndtak, lysbryter og ofte berørte flater vaskes og desinfiseres hyppig. I hvert kontorhotellarealene er det satt ut desinfiseringsspray til bordoverflater.

Noen av våre leietagere: