Miljø og bærekraft

M8 Eiendom AS er opptatt av miljø og bærekraft! Vi har lagt FNs bærekraftsmål til brystet og har fulgt opp dette spesifikt under etableringen av vårt nye kontorhotell. Vi har satset på gjenbruk av kontormøbler, kontorvegger m.m så langt det har latt seg gjøre. Brukte møbler og inventar i vårt nye kontorhotell er av god kvalitet og har fått et nytt og lengre liv ved gjenbruk hos oss. Ved å velge ombruk før kjøp av nye møbler og materialer sparer vi kloden for Co2.

 

I Norge er det ikke krav om at møbler sorteres ut fra restavfall. Når møbler har blitt kastet i restavfallet blir ressursen følgelig utnyttet en enkelt gang. Møblene blir på gjenvinningsstasjonen oftest puttet inn i en ovn og blir til ny energi. Hvis møblene i stedet hadde blitt gjenbrukt, reparert eller gått til produksjon av nye materialer hadde de fått et nytt og lengre liv. Ressursene hadde i så fall blitt utnyttet bedre!

 

Gjennom FNs bærekraftsmål nr. 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, er målet å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre i et tiårig handlingsprogram, fra 2020 – 2030. Vi håper du er med og støtter dette gode handlingsprogrammet. Kom gjerne innom oss på M8 for å ta en titt på vårt nye kontorhotell. Første fase lanseres april 2021.

 

Med vennlig hilsen
Trine lise Wahl
Styreleder i M8 Eiendom AS og tidligere styremedlem i Forskningsrådets miljøprogram «Miljø2015» (2010 – 2016)

I Norge kastes 140 000 tonn kontormøbler hvert år

Gogood.no

FAKTABOKS 1:

  • Hver uke kastes det ca. 200 flyttebiler med kontormøbler i Norge.
  • På EU basis kastes det 10 millioner tonn med møbler i året.
  • Gjenbruk av kontormøbler sparer miljøet og penger.
  • Kjøp møbler som varer lenge.

 

Kilde: Sløsesjokket, NRK 2021

FAKTABOKS 2:

 

FNs Bærekraftsmål 12
Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

 

Overforbruk
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

 

Bærekraftig livsstil
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.