m8 satser på kontorhotell

m8 satser på kontorhotell

M8 Eiendom AS ønsker å imøtekomme det økende behovet for fleksible kontorplasser i nærmiljøet. Vi tilbyr avlastning for hjemmekontor og/eller pendlervei.

Vi har lansert en løsning for et kontorhotell hvor gjester kan leie seg inn for den tiden de har behov for. Vi tilbyr åpne kontorplasser, cellekontorer og møterom. Åpne kontorplasser kan du leie for ønsket leietid: En dag, flere dager, en uke, flere uker, en måned eller flere måneder. Møterom kan du leie på timesbasis. Bookingløsning finner du her: https://booking.m8eiendom.no/