leietakere

Kl. 16:45 var det delt ut 100 lykter, og de fire traktorvognene var fulle av små nisser allerede! Og mange søte små måtte gå ved siden av.. Men ingen sure miner av den grunn! Musikanter, traktorer, nisser og lykter fyldte store parkeringsplassen på M8 før toget gikk fra Handelsområdet...

Mange planer på trappene! M8 Eiendom har i den forbindelse utarbeidet en brosjyre som gir et innblikk i selskapets fortid, nåtid og fremtid. Brosjyren er nå tilgjengelig via ISSUU og kan leses under. http://issuu.com/fehusetreklameas/docs/m8_folder_issue    ...

Varnaveien 35 får et etterlengtet løft! Arbeidene er nå i gang og vil pågå gjennom høsten. Bygget vil fremstå i ny drakt når arbeidene er ferdige. Planlagt ferdigstillelse til nyttår. Hva skal gjøres? Taket skal isoleres og legges nytt. Flere tekniske installasjoner må flyttes i den...

Rivningen er et ledd i utviklingen og oppgraderingen av området Midtveien 8, Varnaveien 33 og 35. Adressene eies av M8 Eiendom AS. Det er nylig igangsatt detaljregulering av samme adresser. Se kunngjøring Moss Avis 24.juni 2015. Øst-Riv har nå gjennomført arbeidene med rivning av det gamle kontorbygget...

M8 Eiendom deltok på Høydakonferansen 27.mai. Målet med konferansen var blant annet å styrke samarbeidet mellom aktørene på Høyda, finne ut hvilken retning det vil være fornuftig å utvikle området i, samt sikre en positiv grunnholdning fra offentlig myndighet til utviklingen på Høyda. Det ble holdt...

M8 Eiendom AS har denne uken hatt møter med sine leietakere, og lagt frem langsiktige planer for eiendomsmassen i Varnaveien 35, Varnaveien 33 og Midtveien 8. Eiendomsselskapet skal legge til rette for et attraktivt område for handel, næring og bolig, i tråd med kommunens tanker og ønsker for området. Dette er...

Artikkel i Moss Avis 31.3.2015 Nye millioner skal investeres i Wahl-familiens eiendommer på Høyda i Rygge. Nå har styreleder Trine Lise Wahl også hentet inn søster Silje til den daglige driften. Foto: Jon Gran, Moss Avis Gjennom det nyetablerte konsernet M8 Eiendom styrer Wahl-familiens sju aksjonærer Rema 1000...

Flere viktige helseaktører leier lokaler hos oss. Vi hadde et ønske om å markere at vi ved årsskiftet ble etablert som et eiendomskonsern, og har derfor valgt å gi et bidrag til et formål som gavner helsesektoren. Sykehuset Østfold sin forskningsstiftelse bidrar til å frembringe ny kunnskap gjennom...

Styret i M8 Eiendom AS har vedtatt å engasjere prosjektleder fra BER (Bygg og Eiendomsrevisjon) for fasadeløftet i Varnaveien 35. Etter innledende runder med utarbeidelse av prosjektilpassede kostnadskalkyler, vil BER sin oppgave innebære å være byggherrens medspiller og rådgiver i valget av innsatsområder, og definere omfanget av disse innenfor...