Det gamle kontorbygget er nå revet

Det gamle kontorbygget er nå revet

Rivningen er et ledd i utviklingen og oppgraderingen av området Midtveien 8, Varnaveien 33 og 35. Adressene eies av M8 Eiendom AS. Det er nylig igangsatt detaljregulering av samme adresser. Se kunngjøring Moss Avis 24.juni 2015.

Øst-Riv har nå gjennomført arbeidene med rivning av det gamle kontorbygget til Moss Montering (anno 1962). Vi gleder oss nå over en større parkeringsplass! Nå er gjerdene akkurat fjernet og arealet vil bli merket til p-plasser om kort tid.

Den siste tiden har det oppstått ekstra stor trafikk til Varnaveien 35 ettersom Østfolds eneste postkontor har sine lokaler der. I tillegg til å imøtekomme behovet for parkering har rivingen av det gamle kontorbygget bidratt til å forskjønne området betraktelig.

Multiconsult har tidligere i år avlevert en miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse og ligger til grunn for sorteringen av materialene fra bygget.

 

 

V333Kontorbygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 
006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010