M8 Eiendom AS gir støtte til forskning

M8 Eiendom AS gir støtte til forskning

Flere viktige helseaktører leier lokaler hos oss. Vi hadde et ønske om å markere at vi ved årsskiftet ble etablert som et eiendomskonsern, og har derfor valgt å gi et bidrag til et formål som gavner helsesektoren.

Sykehuset Østfold sin forskningsstiftelse bidrar til å frembringe ny kunnskap gjennom medisinsk forskning. Det for å kunne gi bedre pasientbehandling og helsetjenester til befolkningen i regionen.

Vi mener det er viktig å styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskningsinstitutter. Det for å få frem kunnskap som kan gi bedre grunnlag for utvikling av treffsikre helsetjenester. Dette gavner alle og favner bredt.

Det er ikke så alt for stor tradisjon for at private bedrifter i Norge å bidra på denne måten, men vi ønsker å gå foran som et godt eksempel. Små og mellomstore bedrifter står sentralt i norsk næringsliv både i antall og i antall sysselsatte. Vi vil derfor appelere andre private bedrifter til å støtte dette eller andre gode formål.

Ebbesen_m_fl_

Fra venstre: Sykehusdirektrør Just Ebbesen, Trine Lise Wahl (M8 Eiendom AS), fagdirektør Stein Bruland, forskningssjef Waleed Ghanima, Ingvar Høstbjør (banksjef DNB, leder for styret i forskningsstiftelsen), forsker Christine Jonassen og privat giver Per Skaug

LES OGSÅ: http://www.sykehuset-ostfold.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Viktig-løft-for-forskningen-i-Sykehuset-Østfold.aspx

LES OM STIFTELSEN: http://www.so-stiftelsen.no

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad 17.mars 2015 (KLIKK PÅ BILDET):

SarpsborgArbeiderblad_17mars15