M8 Eiendom på Høydakonferansen 2015

M8 Eiendom på Høydakonferansen 2015

M8 Eiendom deltok på Høydakonferansen 27.mai. Målet med konferansen var blant annet å styrke samarbeidet mellom aktørene på Høyda, finne ut hvilken retning det vil være fornuftig å utvikle området i, samt sikre en positiv grunnholdning fra offentlig myndighet til utviklingen på Høyda.

Det ble holdt flere innlegg med påfølgende diskusjon om blant byutvikling, konkrete planer for Høydaområdet,  og hvordan offentlige instanser og privat næringsliv skal samarbeide best mulig for å sikre en god fremtid på Høyda.

Fra M8 Eiendom stilte daglig leder Trine Lise Wahl og prosjektleder Silje Wahl. Trine Lise Wahl holdt et innlegg om utviklingsplanene som M8 Eiendom nylig har lansert for Midtveien 8, Varnaveien 35 og 33. M8 Eiendom har mottatt veldig god respons for planene – både på konferansen og i forbindelse med den nylige lanseringen.  Utviklingsplanene er nå presentert for Rygge kommune i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid for den ca. 30 mål store tomten som eiendomsselskapet forvalter i «Hjertet av Høyda».

IMG_0069_2_327x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den «lukkede» Høydakonferansen 2015 ble arrangert i regi av Enata Eiendom og hadde ca. 50 inviterte deltakere fra privat og offentlig sektor.