Kommunalministeren omgjør Fylkesmannens vedtak og tillater varehandel i hele M8-senteret!

Kommunalministeren omgjør Fylkesmannens vedtak og tillater varehandel i hele M8-senteret!

Hele M8-senteret har rommet detaljhandel i nærmere 30 år. En tredel av senteret ble imidlertid omregulert midlertidig da lekelandet Tivolihuset ville forsøke å drive et aktivitetssenter for barn og unge. De åpnet januar 2012. Da vi som gårdeier oppfattet at det var en viss fleksibilitet innenfor bransje ved utskifting av leietakere var det i utgangspunktet ikke snakk om å omregulere. Omreguleringen ble imidlertid gjort av hensyn til brannsikkerhet og var oppfattet som en midlertidig ordning. Etter fem måneder gikk beklageligvis  Tivolihuset konkurs, og som gårdeier ønsket vi å tilbakeføre bruken til detaljhandel. Dette ble overraskende vanskelig.

Kommunen sa ja, men Fylkesmannen sa nei, fordi M8-senteret ligger i et område som er avsatt til plasskrevende handel i kommuneplanen. Her er det ikke tillatt å bruksendre bygg til detaljhandel. Fylkesplanen legger opp til at detaljhandel bør lokaliseres til sentrum.

Departementet sier nå ja til å fravike denne bestemmelsen.
– Avgjørelsen er basert på en konkret vurdering av de spesielle forholdene i denne saken. Det har tidligere i lang tid vært drevet handel i denne bygningen, selv om den de siste årene har vært brukt til annen virksomhet, sier Jan Tore Sanner.
– En tilbakeføring av 1600 m2 til det opprinnelige formålet kan vanskelig sies å ha avgjørende negativ effekt på Moss sentrum, skriver departementet i sitt vedtak.

Ler mer i Moss Avis: http://www.moss-avis.no/nyheter/statsraden-gikk-inn-og-reddet-m8-senteret-1.8452467

Vi som gårdeiere kan ikke få rost statsråd med -sekretær, lokale polikere og adminstrasjonen i Rygge kommune nok. Tusen takk for engasjement og vilje til å få saken omgjort til det vi mener er den eneste rasjonelle og fornuftige løsningen for Midtveien 8!

Trine Lise Wahl, 30.mai 2014