Detaljreguleringsplan enstemmig vedtatt

Detaljreguleringsplan enstemmig vedtatt

Detaljreguleringsplan for Midtveien 8 og Varnaveien 33 og 35 ble enstemmig vedtatt i Rygge kommunes Plan- og miljøutvalg og videre enstemmig vedtatt i kommunestyret henholdsvis 13. og 15. desember 2016.

Les mer: http://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/politikk/her-blir-det-boliger-og-butikker/s/5-67-356225

Les mer her: http://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/bolig-og-eiendom/her-forberedes-bygging-av-170-boliger/s/5-67-263179