Fornyelse av M8

Fornyelse av M8

Fornyelse gjennom fortetting og forskjønning: Det gamle M8-senteret er nå i ferd med å tømmes helt og innen årskiftet har alle leietakerne flyttet ut.

Midtveien 8 og Varnaveien 33 og 35 har samme eier, M8 Eiendom AS. Området ses under ett i det pågående planarbeidet, og har et behov for forskjønnelse, bedre utnyttelse, bærekraftig og helhetlig utvikling. Planarbeidet er godt i gang og det er god dialog med offentlige etater. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av bolig, næring og handelsvirksomhet. Handel med små varer søkes flyttet fra Midtveien 8 til Varnaveien 33, for så å transformere Midtveien 8 til et område for boliger med kvartalslekeplass og gangvei.

Samtidig med boligplanene har forretningsbygget i Varnaveien 35 fått en ansiktsløftning utvendig siste året, og deler av byggets 2.etasje er totalrenovert. Bygget kan ta i mot nye leietakere i den nyrestaurerte delen.

Les mer her: http://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/bolig-og-eiendom/her-forberedes-bygging-av-170-boliger/s/5-67-263179

bol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik kan det bli: Omtrent slik kan de nye boligene på M8 bli seende ut. (Illustrasjon: Ole Krogness for M8 Eiendom AS.)


M8 Eiendom AS, 9.9.2016