Ny fotoutstilling – et stykke nasjonal industrihistorie

I denne fotoutstillingen ønsker vi å formidle en avsluttet, viktig epoke. Både gjennom Verkstedhallens byggverk i seg selv og gjennom de etterlatenskapene som fortsatt er i hallen i dag. Motivene er antatt representative for industrihistorien 1950 – 2000 og kan gi tanker til en svunnen tid – ikke bare på Høyda i Moss men også i en større og nasjonal sammenheng. En tid som vitner om fremveksten av det moderne Norge.

Gjennom tekst og bilder tar vi deg med på en reise tilbake i tid, til en tid hvor industrien og dens gjøremål var en del av hverdagen til veldig mange mennesker.

Moss Monteringskompani, med virke i Verkstedhallen (Varnaveien 33), var med sin 65 år lange historie en del av det storslåtte industrieventyret på Høyda.

Tekniske og industrielle kulturminner lar seg ofte bare bevare i begrenset omfang på grunn av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og kostnader. Nasjonale retningslinjer slår fast at kulturminner som ikke kan bevares, bør dokumenteres. Verkstedhallen er ikke et registrert kulturminne eller et vernet bygg, men er et kulturminne i den forstand at den bærer mange minner blant folk som bor i Moss og omegn.

Fotoene er trykket på aluminiumsplater, noe som understreker plateindustrien og historikken bak motivene.

Du kan se utstillingen i fellesarealet i 2.etasje i Varnaveien 35 (inngang i trappetårnet ved Strax Frisør).

Idé og tekst: Trine Lise Wahl, styreleder M8 Eiendom AS
Foto: Silje Wahl, styremedlem M8 Eiendom AS
Bildebearbeiding, redigering og utforming: Larisa Boos, Fehuset Reklame AS

 

Les historien:

(trykk på bildet for større tekst)

Et stykke nasjonal industrihistorie – en viktig epoke er forbi