Varnaveien 35 får nye vinduer

Varnaveien 35 får nye vinduer

vvn35_fasade

Et ledd i oppgraderingen av Varnaveien 35 er å skifte vinduene i 2.etasje. Se på bygget – det er utrolig mange vinduer! Teller du etter kommer du opp i hele 188 enkeltglassflater i 2.etasje. Og da har vi ikke tatt med hybeldelen på sydsiden eller de store glassflatene i trappehusene.

Vinduene leveres i begynnelsen av oktober og skal være ferdig montert før jul. Vår leverandør Varig Fasade AS vil gå i dialog med den enkelte leietaker for å avklare tidspunkt for montering. Arbeidet starter i lokalene hvor hvor vi blant annet har byggets yngste besøkende – nemlig hos Rygge kommunes helsestasjon. Entreprenøren vil deretter ta fatt på vinduene i nabolokalene, Varna Legesenter, og deretter Østfold Fylkeskommunes Tannklinikk osv. Vinduene kommer i ferdige elementer med 3 glass, så det skal gå ganske raskt å skifte de enkelte vinduene.

Vi ser frem til en mer energivennlig vinter!

Vi på gårdeiersiden arbeider samtidig videre med planene for den øvrige oppgraderingen av fasaden.